Kancelaria prawo medyczne Warszawa

Główną specjalizacją kancelarii adwokackiej Karoliny Seidel jest prawo medyczne. Jest to zbiór norm i przepisów z zakresu gałęzi prawa cywilnego (https://adwokat-seidel.pl/uslugi/prawo-cywilne/), karnego i administracyjnego. Reguluje prawa i obowiązki m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, położnych, a także pacjentów i organów państwowych działających w zakresie publicznej opieki zdrowotnej. Sprawy związane z medycyną estetyczną i kosmetologią również znajdą rozwiązanie w tym dziale prawa.

Prawo medyczne kancelaria

Nasi adwokaci zajmują się obroną klientów w procesach karnych i cywilnych. Często są one  następstwami wynikającymi z błędów podczas operacji, źle postawionej diagnozy czy nieprawidłowego rozpoznania chorób i schorzeń (tzw. błąd w sztuce lekarskiej). Przez popełniane błędy lekarskie spada zaufanie pacjentów do całego systemu zdrowotnego. 

Prowadzimy także sprawy związane z błędami okołoporodowymi. Jest to szczególny rodzaj błędu lekarskiego; dotyczy dwóch osób: matki i dziecka. Najczęściej dochodzi do niego przy niewykonaniu lub zbyt późnym wykonaniu cesarskiego cięcia i braku regularnego monitorowania stanu płodu. W takich przypadkach można dochodzić odszkodowania za poniesione wydatki związane z leczeniem, zadośćuczynienia za doznane cierpienie, a także comiesięcznej renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Zarówno dziecko jak i rodzice mają inne terminy na dochodzenie swoich świadczeń. Orzecznictwo sądowe uznaje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia dla rodziców nawet, gdy dziecko nie zmarło na skutek błędu w sztuce lekarskiej. Jak w każdym procesie związanym z medycyną, w tym przypadku także potrzebna jest opinia biegłych, zeznania świadków i cała dokumentacja szpitalna.

Sprawy medyczne (https://adwokat-seidel.pl/medyczne-prawo-karne-warszawa) są wyjątkowo skomplikowane i wymagają potężnego nakładu pracy. Ich złożoność polega na połączeniu specjalistycznej wiedzy z analizą dokumentacji medycznej. Na tej podstawie jesteśmy w stanie sformułować argumenty i przedstawić dowody w procesie. Do każdej sprawy podchodzimy rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem. Dzięki temu wiele spraw zakończyliśmy wygraną z bardzo wysokim zadośćuczynieniem.

Mamy doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądem powszechnym, Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a także – w najpoważniejszych przypadkach – przed prokuratorem.

Dzięki wieloletniej praktyce w tym temacie przygotowaliśmy specjalny program szkoleń z zakresu prawa medycznego dla pracowników ochrony zdrowia. Obejmuje on problematykę związaną z funkcjonowaniem systemu zdrowotnego w Polsce, prawa i obowiązki pacjentów, a także zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej dla pracowników opieki zdrowotnej. Posiadając taką wiedzę zarówno osoby pracujące w tej branży, jak i korzystające z ich usług zyskują większą świadomość konsekwencji swoich działań ale też i przysługujących im przywilejów. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr. 511 098 052, wysłania wiadomości na adres: biuro@adwokat-seidel.pl lub osobistego w naszym biurze.

Oczywiście, oprócz spraw rozwodowych zajmujemy się także reprezentowaniem w sprawach majątkowych.

Należy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty mające znaczenie w sprawie.

Długość procesu jest zależna m.in. od przedmiotu sprawy, stopnia skomplikowania, ilości dowodów i świadków, jest więc to bardzo indywidualna sprawa.

Koszt usługi adwokata zależy od wielu czynników, omawiamy tę kwestię na pierwszym spotkaniu w biurze po poznaniu zarysu sprawy.

Tak, adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa. Obowiązek ten wynika z Art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze oraz z Kodeksu Etyki Adwokackiej.

Tak, istnieje taka możliwość.

Tak, zajmujemy się prawem rodzinnym, w tym także sprawami alimentacyjnymi.

Tak, ten obowiązek kontroluje Okręgowa Rada Adwokacka.

Tak, adwokat ma taką możliwość w wyjątkowych sytuacjach.

Tagi : prawnik medyczny warszawa prawnik medyczny warszawa kancelaria prawo medyczne prawo medyczne warszawa kancelaria prawa medycznego warszawa kancelaria prawo medyczne warszawa prawnik prawo medyczne warszawa adwokat sprawy medyczne warszawa adwokat prawo medyczne warszawa adwokat do spraw błędów medycznych Warszawa

Kancelaria Adwokacka
adw. Karolina Seidel
ul. Saska 7E,
03-968 Warszawa

+48 511 098 052
biuro@adwokat-seidel.pl