Nominacja w konkursie XV Polish Businesswomen Awards w kategorii Lider wśród kancelarii prawa medycznego

16 marca, 2022

Wróć do listy wpisów

Kapituła Konkursu i Redakcja Magazynu Businesswoman&Life nominowała mnie w konkursie XV Polish Businesswomen Awards w kategorii Lider wśród kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie medycznych.

Jest mi szalenie miło z tego powodu i bardzo się cieszę, że efekty mojej pracy zostały dostrzeżone i docenione.

Moim zawodowym celem i misją jest popularyzacja wiedzy dot. prawa medycznego i medycyny estetycznej. Zwłaszcza w tej drugiej branży rola prawnika jest ogromna ponieważ w naszym kraju brak jest uregulowań prawnych, które zapewniłyby odpowiedni poziom bezpieczeństwa pacjentów poddających się zabiegom.

Niewątpliwie wśród najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo zabiegów estetycznych w pierwszej kolejności należy wymienić właściwą kwalifikację pacjenta do zabiegu, ale również odpowiedni sprzęt, dobrej jakości sprawdzony preparat do zabiegu, a także doświadczenie i umiejętności zabiegowca. Najczęściej niestety powikłania pojawiają się wówczas, gdy zawodzi czynnik ludzki tj. niewiedza lub brak należytej staranności, czasem również pośpiech czy brawura osoby wykonującej zabieg.

W mojej pracy zawodowej spotykam się z wieloma skutkami ubocznymi, powikłaniami po zabiegach estetycznych ale również błędami w sztuce. Osoby poszkodowane potrzebują pomocy prawnika, który podejmie dialog z gabinetem/kliniką lub też ich Ubezpieczycielem, a tym samym zabezpieczy możliwość uzyskania środków na zabiegi naprawcze.

Z drugiej zaś strony kliniki i gabinety medycyny estetycznej potrzebują mojej pomocy w przygotowaniu dokumentacji zabiegowej – ankiet zdrowotnych, kart zabiegowych, odpowiednio sformułowanych dokumentów zgód na zabiegi estetyczne. Jako praktyk i adwokat, który prowadzi wiele procesów medycznych – jestem w stanie podpowiedzieć i wskazać jakie informacje muszą znaleźć się w dokumentacji. W razie sporu sądowego ciężar udowodnienia, że określone informacje zostały pacjentowi przekazane zawsze spoczywa na zabiegowcu.

Wróć do listy wpisów

Kontakt

Porozmawiajmy, jak mogę
pomóc w Twojej sprawie.