Prawo cywilne

Zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych, negocjujemy i opiniujemy umowy pod kątem zabezpieczenia interesów naszych klientów, a następnie udzielamy wsparcia poprzez prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonania zawartych umów. Reprezentujemy naszych klientów w sądowym dochodzeniu roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami.

Doradzamy naszym Klientom w sprawach dotyczących prawa w takich dziedzinach jak nieruchomości, w szczególności dotyczących roszczeń z tytułu umowy najmu i dzierżawy, eksmisji z nieruchomości. Prowadzimy sprawy o zasiedzenie.

Skutecznie dochodzimy również roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę.

Prowadzimy również sprawy dotyczące prawa spadkowego, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz o zachowek.

Reprezentujemy naszych Klientach w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych. Prowadzimy sprawy dotyczące zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych.

W zakresie usług Kancelarii są również sprawy związane z ochroną dóbr osobistych.

Kancelaria Adwokacka
adw. Karolina Seidel
ul. Saska 7E,
03-968 Warszawa

+48 511 098 052
biuro@adwokat-seidel.pl