Błędy lekarskie

Bronimy interesów Klientów w procesach karnych oraz cywilnych będących następstwem tzw. błędu lekarskiego, tj. błędów podczas operacji, błędów w diagnozie, nierozpoznania chorób i schorzeń. W swoim dorobku posiadamy wiele spraw medycznych zakończonych wygraną z bardzo wysokim zadośćuczynieniem. Sprawy medyczne są wyjątkowo trudne i złożone. Wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również potężnego nakładu pracy polegającego na skrupulatnej analizie dokumentacji medycznej, a następnie na jej podstawie prezentowaniu argumentów i formułowaniu wniosków dowodowych w procesie. Do spraw tych podchodzimy z najwyższą starannością i zaangażowaniem.

Prowadzimy sprawy medyczne nie tylko występując przed sądem powszechnym, ale również przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W najpoważniejszych przypadkach reprezentujemy również strony przed prokuratorem.

Nasze bogate doświadczenie w branży medycznej pozwoliło również na przygotowanie specjalnego programu szkoleń z zakresu prawa medycznego dla pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza osób wykonujących zawody medyczne. Program szkoleń obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce, praw i obowiązków pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasad ich odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.

Kancelaria Adwokacka
adw. Karolina Seidel
ul. Saska 7E,
03-968 Warszawa

(+48) 511 098 052
biuro@adwokat-seidel.pl