Prawnik dla kosmetologów

W przypadku lekarzy nie ma wątpliwości, co do regulacji prawnych dotyczących zawodu. Nieco inaczej jest jednak z kosmetologami. Nie ma jednoznacznego unormowania ich statusu, a co za tym idzie, nie ma bezpośrednich przepisów mówiących o ich pracy. Można jedynie ustalić ramy praw i obowiązków tej specjalności na podstawie rozporządzeń stricte medycznych, co często w sytuacjach konfliktowych powoduje chaos i potęguje związany ze sprawą stres.

Głównym aspektem rodzącym problemy jest kwestia odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonany zabieg lub za powikłania po nim. Również legalność wykonanej usługi jest przedmiotem niejasności w aspekcie prawnym. Istnieje spór pomiędzy lekarzami a kosmetologami traktujący na temat zdobytych uprawnień i posiadanej wiedzy.

 

Zabieg medycyny estetycznej

 

Medycyna estetyczna (https://adwokat-seidel.pl/specjalizacja/prawo-w-medycynie-estetycznej/) jest dziedziną ciągle rozwijającą się, a co za tym idzie wymaga systematycznego kształcenia się w nowych technologiach. Dotyczy to zarówno lekarzy, jak i kosmetologów. Każdy może popełnić błąd, niezależnie od stopnia naukowego, toteż każdy musi za nie ponosić odpowiedzialność. Obowiązkowymi elementami wizyty u specjalisty jest wywiad na temat stanu zdrowia, wstępna diagnoza, ewentualne skierowanie do innego specjalisty.

Jednym z błędów, jaki może popełnić kosmetolog lub lekarz medycyny estetycznej jest nieudzielenie pierwszej pomocy, np. podczas wstrząsu anafilaktycznego. Także nieumiejętnie wykonany zabieg kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania. Zdarza się, że mimo, iż postępowanie było prawidłowe, wystąpiły powikłania. W takiej sytuacji również można walczyć o swoje prawa.

W sporze sądowym bardzo pomocny będzie udział prawnika specjalizującego się w przepisach prawa medycznego (https://adwokat-seidel.pl/specjalizacja/prawo-w-branzy-beauty/). Przeanalizuje on całą dokumentację, weźmie pod uwagę obowiązujące regulacje i trafnie uargumentuje stanowisko swojego klienta. Wybór dobrego adwokata to niejednokrotnie kluczowa sprawa. Postępowania dotyczące zagadnień zdrowotnych są bardzo skomplikowane. Nie tylko ze względów delikatności tematu, którego dotykają, ale także złożoności problematyki. Wymagają ogromnego doświadczenia prawniczego, a także wiedzy  okołomedycznej. Często w takich rozprawach występuje również aspekt moralny.

Kancelaria Adwokacka
adw. Karolina Seidel
ul. Saska 7E,
03-968 Warszawa

+48 511 098 052
biuro@adwokat-seidel.pl