Podział majątku adwokat Warszawa

Prowadzimy sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego byłych małżonków.

Nasze doświadczenie pozwala nam umiejętnie podnosić argumenty przemawiające za ustaleniem, w postępowaniu o podział majątku, nierównych udziałów małżonków w ich majątku wspólnym, w zależności od stopnia przyczynienia się każdego z nich do powstania tego majątku. W procesach tych rozliczamy również nakłady małżonków z majątku osobistego na ich majątek wspólny. Udzielamy fachowej pomocy przy egzekucji z majątku małżonków.

W trakcie trwania związku małżeńskiego prowadzimy również postępowania dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz).

Świadczymy również usługi w zakresie spraw dotyczących rozliczeń majątkowych w związkach partnerskich czy pomiędzy konkubentami.

Kontakt

Porozmawiajmy, jak mogę
pomóc w Twojej sprawie.