Medyczne prawo karne Warszawa

Kancelaria Karoliny Seidel mieszcząca się w Warszawie, zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw w zakresie prawa medycznego. Dotyczy ono przede wszystkim popełniania błędu w sztuce lekarskiej (np. złe rozpoznanie choroby, źle przeprowadzona operacja, nieprawidłowości, które wystąpiły przy odbieraniu porodu), nieudzielenia pomocy, ujawnienie tajemnicy lekarskiej).  Odpowiedzialność ponoszona przez osobę z personelu medycznego może się różnić w zależności od rodzaju popełnionego czynu.

Błąd w diagnostyce może oznaczać nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta, nieprzeprowadzenie odpowiednich badań lub zbyt późne ich wykonanie czy źle wyciągnięte wnioski na podstawie występujących objawów. W przypadku, gdy posiadane informacje były wystarczające do rozpoznania choroby, może to stanowić przesłankę do odpowiedzialności karnej. Z błędem terapeutycznym mamy do czynienia już na etapie leczenia pacjenta, przy działaniu w niewłaściwy sposób lub w wypadku pominięcia koniecznych badań. Np. gdy mimo prawidłowej diagnozy zostaje zastosowana niewłaściwa kuracja lekowa, lub nieprawidłowo dobrana dawka leków. Błąd organizacyjny nie dotyczy bezpośrednio personelu medycznego. Może być popełniony przez jednostkę organizacyjną lub administracyjną szpitala czy gabinetu. Obejmuje nieprawidłowości w zakresie logistyki, prowadzenia dokumentacji medycznej, braku odpowiedniego sprzętu czy nieprzestrzeganie wymagań sanitarnych i procedur. Z kolei błąd techniczny może odnosić się do zaniedbań stricte technicznych lub występować bezpośrednio przy leczeniu. 

Osoba, która  naruszyła obowiązujące normy, przez co doprowadziła do narażenia zdrowia lub życia pacjenta, mimo że mogła to przewidzieć lub nie udzieliła mu pomocy, bez względu na swój zawód ponosi odpowiedzialność karną na zasadach ogólnych. 

Podsumowując, występują trzy przesłanki do odpowiedzialności karnej: błąd lekarski, ustalenie związku pomiędzy zachowaniem lekarza a skutkiem tego zachowania dla zdrowia lub życia pacjenta oraz wina.

Prawo medyczne i sprawy, których dotyczy jest bardzo złożone i skomplikowane. Zwłaszcza zagadnienia karne w tej dziedzinie mimo, iż działają na zasadach ogólnych, to są jeszcze bardziej wymagające i trudne do udowodnienia. Pochłaniają bardzo dużo czasu i jeszcze więcej nerwów, jednak w tak ważnych kwestiach jak zdrowie i życie należy dochodzić swoich roszczeń. Tym ważniejszy jest wybór odpowiedniego adwokata, który będzie nas reprezentował na sali sądowej. 

Kontakt

Porozmawiajmy, jak mogę
pomóc w Twojej sprawie.