Zniesławienie, szczególnie poprzez środki masowego przekazu jakim jest  Internet,  to prosty sposób na niszczenie reputacji i narażenie na utratę zaufania do firmy i usług jakie ona świadczy. Takie działania oczerniające mogą nieść z sobą dotkliwe skutki w postaci utraty klientów. Nie pozostają one jednak bezkarne.

Przestępstwo zniesławienia jest określone w art. 212 Kodeksu Karnego.
Istotę zniesławienia stanowi pomówienie o takie postępowanie lub właściwości, które w powszechnym odbiorze mogą  poniżyć lub pozbawić potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, zaufania. I co ważne  nie ma znaczenia, czy wypowiedziane słowa rzeczywiście wpłynęły na spadek zaufania do firmy lub kogoś poniżyły. Istotne jest aby były one obiektywnie obraźliwe.
Zniesławienie należy do grupy  przestępstw umyślnych, w których sprawca działa z premedytacją i świadomością negatywnych konsekwencji jakie będzie miało jego działanie oraz chce ich realizacji lub co najmniej godzi się na ich zaistnienie.

Za zniesławienie grozi kara grzywny albo kara ograniczenia wolności. Poważniejszą sankcję, tj. pozbawienie wolności do roku przewiduje art. 212 § 2 Kodeksu Karnego. Jest ona związana ze zniesławieniem poprzez środki masowego przekazu, czyli właśnie poprzez internet, radio, telewizję. W razie skazania za przestępstwo zniesławienia sąd może ponadto orzec nawiązkę w kwocie nawet do 100.000 zł na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny wskazany cel społeczny.

Wraz z rozwojem portali społecznościowych popularne stało się publikowanie obraźliwych treści w Internecie. Jakże popularny w dzisiejszym czasie „hejt” stał się łatwą pożywką dla tych którzy anonimowo chcą zniszczyć reputacje danej firmy np. będącej jej konkurencją.  Prostota dostępu do sieci, szybkość obiegu zamieszczanej informacji, jak również poczucie anonimowości publikującego hejtera spowodowały, że tego rodzaju działania są bardzo poważnym problemem.

Zniesławienie jest przestępstwem prywatno-skargowym, co oznacza, że to Ty (lub Twoja firma) w razie zniesławienia, musisz zawiadomić organy ścigania (Policję lub Prokuraturę). Przy zgłoszeniu takiego przestępstwa pamiętaj by mieć dowód na jego popełnienie w postaci zniesławiającego wpisu. Policja poprzez IP komputera anonimowego sprawcy ustali jego tożsamość, co pozwoli prowadzić przeciwko niemu postępowanie karne.

Czy warto wszczynać proces o zniesławienie, ile może on potrwać i jakie niesie ryzyka,  już niebawem w kolejnym artykule.

Karolina Seidel