Jak wygląda rynek usług kosmetycznych w Polsce?! Pozwolę sobie zacytować słowa Tomasza Sekielskiej po wywiadzie jaki miałam przyjemność udzielić dla Sekielski Brothers Studio:

„Rynek usług kosmetologicznych to jeden z najmniej uregulowanych prawnie obszarów działalności gospodarczej w naszym kraju. Obok całej rzeszy bardzo doświadczonych, rzetelnie wyedukowanych i etycznie działających w tym zawodzie osób z powodu braku unormowań prawnych funkcjonują, na takich samych zasadach, „kosmetolodzy” i „kosmetolożki”, których całe doświadczenie sprowadza się do kilku godzin odbytych kursów wątpliwej proweniencji. Skala szkód wyrządzanych przez tych drugich jest tym bardziej szkodliwa społecznie, że ich usługi mają bezpośredni związek ze zdrowiem i życiem ludzkim. Jak wygląda ten problem ze strony prawniczki, która prowadzi sprawy poszkodowanych przez nierzetelne gabinety kosmetologiczne, na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze takowego, czego wymagać przed poddaniem się zabiegowi oraz z drugiej strony, jak przygotować od strony formalno-prawnej swój gabinet, aby być w zgodzie z aktualnymi przepisami i nie szkodzić swoim klientom/pacjentom opowie mec. Karolina Seidel”

Cały wywiad można obejrzeć tutaj:

Jak nie stać się ofiarą gabinetów „kosmetologicznych”? – Sekielski Brothers Studio (sekielscy.pl)

Karolina Seidel