Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

9 kwietnia, 2024

Wróć do listy wpisów

Czym właściwie jest prawo pacjenta do dokumentacji medycznej?

  1. Przede wszystkim jest to prawo do jej wydania na każde żądanie pacjenta. Pacjent powinien wystąpić z krótkim, PISEMNYM wnioskiem o jej wydanie.
  2. Szpital, gabinet czy klinika powinna wydać dokumentację w najkrótszym możliwym terminie, czyli w terminie 7 dni roboczych, nie dłużej jednak niż w terminie 1 miesiąca.
  3. Placówka medyczna, gabinet lekarski czy klinika medycyny estetycznej  ma obowiązek wydać pełną dokumentację, zawierającą również płyty w wynikami badań obrazowych i innych, jak również dokumentację zdjęciową, jeśli taka była wykonywana.
  4. Dokumentacja powinna być czytelna. Nieczytelne własnoręczne zapiski lekarza, muszą zostać na wniosek pacjenta, jeszcze raz zapisane na komputerze tak by były czytelne.  

I najważniejsze:

Dokumentacja powinna być RZETELNIE prowadzona. Co to znaczy? Powinna ona odzwierciedlać wszystkie postawione przez lekarza rozpoznania i diagnozy, zaordynowane leki, ich ilości oraz czas podania, zastosowane procedury medyczne, wyniki badań wraz z ich opisami i inne. Braki w dokumentacji medyczne działają na niekorzyść placówki medycznej.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15.10.1997 r. (III CKN 226/97) orzekł, że „ewentualne nie dające się usunąć braki w dokumentacji lekarskiej nie mogą być wykorzystywane w procesie na niekorzyść pacjenta”.

Pamiętaj, dokumentacja medyczna jest wprawdzie własnością placówki medycznej, ale pacjent jest jej dysponentem!

Nigdy nie można pacjentowi odmówić wydania dokumentacji medycznej! Zarówno odmowa wydania, jak i wydanie po ponad miesiącu od złożonego wniosku, czy też nierzetelność jej prowadzenia, stanowi naruszenie praw pacjenta i skutkuje odpowiedzialnością cywilną placówki medycznej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu na Youtube oraz subskrybowania kanału https://www.youtube.com/@karolinaseidel1939

Wróć do listy wpisów

Kontakt

Porozmawiajmy, jak mogę
pomóc w Twojej sprawie.