Wykonując zawód adwokata, specjalizującego się w prawie medycznym i medycynie estetycznej,  każdego miesiąca otrzymuje dziesiątki zgłoszeń poszkodowanych kobiet na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Skala błędów jest tak duża, że wymaga mojej prawnej interwencji. Prowadzę wiele procesów sądowych związanych z medycyną estetyczną na terenie całego kraju. Na bieżąco śledzę stosunkowo świeże orzecznictwo sądowe. Nie ukrywam, że sprawy które prowadzę również współtworzą linię orzeczniczą dot. medycyny estetycznej.

W serii artykułów, które będą pojawiały się na moim Blogu, przedstawię Wam jakich zabiegów dotyczyły spory sądowe,  czego żądała poszkodowana osoba, jak na jej żądania zareagowała pozwana klinika/gabinet oraz czy  poszkodowanej udało jej się uzyskać satysfakcjonującą wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zabieg mikrodermabrazji jest bardzo często wybierany przez klientki salonów kosmetycznych. Popularny i mało inwazyjny zabieg oczyszczania skóry metodą mechanicznego złuszczania naskórka zazwyczaj kończy się efektem pięknej i dotlenionej skóry. W praktyce jednak, można spotkać się z negatywnymi skutkami źle wykonanego zabiegu. Taka sytuacja miała miejsce w opisanym poniżej przypadku, gdzie  klientka salonu kosmetycznego, poddała się zabiegowi mikrodermabrazji. Ponieważ sam efekt zabiegu nie był dla niej satysfakcjonujący, kosmetyczka zastosowała na twarz klientki kwas, aby usunąć pozostałe zmiany skórne. Już podczas nakładania kwasu, klientka zgłaszała, że odczuwa pieczenie. Kosmetyczka jednak zapewniała ja, że wszystkie działania są poprawne, a reakcja klientki jest zupełnie normalna. Zalecono jej stosowanie kremu łagodzącego tymczasowe objawy. Po kilku dniach od zabiegu, wobec tego że dolegliwości nie ustępowały, klientka zgłosiła się do lekarza, który stwierdził poparzenia chemiczne twarzy drugiego stopnia.

W trakcie wytoczonego procesu udowodniono, że u poszkodowanej klientki doszło do oparzenia chemicznego skóry twarzy, widocznych ubytków naskórka oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu, który oszacowano aż na 7 %. Klientka domagała się zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę jaka ją spotkała, oraz zwrotu kosztów leczenia jakie poniosła w związku z następstwami poparzenia skóry twarzy, doznanego w efekcie wadliwie wykonanego zabiegu. Domagała się również ustalenia odpowiedzialności strony pozwanej za szkody, które mogą powstać w przyszłości w związku z doznanymi przez powódkę obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia.

Sąd uwzględniając roszczenia poszkodowanej ustalił, że niewątpliwie klientka salonu doznała znacznej krzywdy w związku z nieprawidłowością działania kosmetyczki. Doświadczyła ona nie tylko cierpienia fizycznego, ale także psychicznego. Sąd wziął pod uwagę nie tylko bolesne zdarzenie, które wywołało poparzenie skóry, ale również okres gojenia się ran i regeneracji twarzy kobiety jak również późniejsze kuracje służące usunięciu blizn powstałych w efekcie poparzenia. Cierpienia fizyczne były potęgowane przez doznania psychiczne, związane z tym, że poparzenie wystąpiło na twarzy, najbardziej wyeksponowanej części ciała człowieka.

Orzekając o wysokości należnego powódce zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywdy Sąd uznał, że odpowiednią kwotą rekompensującą doznane przez powódkę cierpienia fizyczne oraz negatywne doznania psychiczne jest kwota 30.000 zł.

Pamiętajmy, że przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takie jak w szczególności: wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie), zakres i rodzaj wywołanego rozstroju zdrowia, rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa, stopień winy sprawcy czynu niedozwolonego (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK 99/05, Lex nr 198509 i z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 245/07, Lex nr 369691)

 

Case: Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25.12.2014 r., sygn. akt I C 1534/12

Karolina Seidel