Jak uregulować sprawy finansowe po rozpadzie konkubinatu, to pytanie, które zadaje sobie coraz więcej osób decydujących się na życie w nieformalnym związku partnerskim.

Na ogół partnerzy uważają, iż taki układu ułatwi późniejsze rozstanie oraz że podział majątku w związku partnerskim jest prostszy i szybszy niż podział majątku po rozwodzie. Partnerzy niestety nie są świadomi konsekwencji w postaci trudności w podziale ich majątku, zwłaszcza jeśli związek partnerski trwał kilka/kilkanaście lat. Często zdarza się, że konkubenci kupują wspólnie nieruchomości i ich wyposażenie, samochody, udziały w spółkach lub decydują się na inne wspólne inwestycje. Problem pojawia się wówczas gdy partnerzy, dokonując wspólnych inwestycji, nie zawarli umowy cywilnoprawnej, która uregulowałaby kwestie finansowe.

Rozliczenie w konkubinacie nie podlega takim samym przepisom prawa, jak ma to miejsce w przypadku małżonków, których chronią zapisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. W odniesieniu do konkubentów zastosowanie znajdą ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, iż jeżeli pojawia się kwestia podziału różnorodnych składników majątku, nie wystarczy jeden proces, tak jak ma to miejsce w przypadku małżonków (postępowanie z wniosku o podział majątku wspólnego małżeńskiego). Zastosowanie znajdą tu przepisy prawa cywilnego związane ze współwłasnością w częściach ułamkowych wraz z jej zniesieniem, przepisy o spółce cywilnej, czy też przepisy o bezpodstawnych wzbogaceniu.

Istotnym problemem jest sytuacja, w której obu partnerów nabywa daną wartościową rzecz czy prawo, a na umowie, jako nabywca figuruje tylko jeden z partnerów. Drugi z partnerów, zmuszony jest wtedy w procesie udowodnić za pomocą różnych środków dowodowych, np. za pomocą innych niż owa umowa dokumentów, albo też zeznaniami świadków, że nabycie danej rzeczy nastąpiło wspólnie. Nie jest to proste zadanie w sytuacji, gdy drugi partner temu przeczy. Zgodnie z przyjętą w Kodeksie Cywilnym zasadą, osoba, która domaga się określonych praw, przed sądem powszechnym, ma obowiązek je wykazać.

Należy o powyższym pamiętać i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie własnych interesów finansowych, aby ustrzec się przed wyżej opisanymi problemami w przyszłości.

Karolina Seidel