Podział majątku po rozpadzie związku partnerskiego

29 listopada, 2018

Wróć do listy wpisów

Jak uregulować sprawy finansowe po rozpadzie konkubinatu, to pytanie, które zadaje sobie coraz więcej osób decydujących się na życie w nieformalnym związku partnerskim.

Na ogół partnerzy uważają, iż taki układu ułatwi późniejsze rozstanie oraz że podział majątku w związku partnerskim jest prostszy i szybszy niż podział majątku po rozwodzie. Partnerzy niestety nie są świadomi konsekwencji w postaci trudności w podziale ich majątku, zwłaszcza jeśli związek partnerski trwał kilka/kilkanaście lat. Często zdarza się, że konkubenci kupują wspólnie nieruchomości i ich wyposażenie, samochody, udziały w spółkach lub decydują się na inne wspólne inwestycje. Problem pojawia się wówczas gdy partnerzy, dokonując wspólnych inwestycji, nie zawarli umowy cywilnoprawnej, która uregulowałaby kwestie finansowe.

Rozliczenie w konkubinacie nie podlega takim samym przepisom prawa, jak ma to miejsce w przypadku małżonków, których chronią zapisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. W odniesieniu do konkubentów zastosowanie znajdą ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, iż jeżeli pojawia się kwestia podziału różnorodnych składników majątku, nie wystarczy jeden proces, tak jak ma to miejsce w przypadku małżonków (postępowanie z wniosku o podział majątku wspólnego małżeńskiego). Zastosowanie znajdą tu przepisy prawa cywilnego związane ze współwłasnością w częściach ułamkowych wraz z jej zniesieniem, przepisy o spółce cywilnej, czy też przepisy o bezpodstawnych wzbogaceniu.

Istotnym problemem jest sytuacja, w której obu partnerów nabywa daną wartościową rzecz czy prawo, a na umowie, jako nabywca figuruje tylko jeden z partnerów. Drugi z partnerów, zmuszony jest wtedy w procesie udowodnić za pomocą różnych środków dowodowych, np. za pomocą innych niż owa umowa dokumentów, albo też zeznaniami świadków, że nabycie danej rzeczy nastąpiło wspólnie. Nie jest to proste zadanie w sytuacji, gdy drugi partner temu przeczy. Zgodnie z przyjętą w Kodeksie Cywilnym zasadą, osoba, która domaga się określonych praw, przed sądem powszechnym, ma obowiązek je wykazać.

Należy o powyższym pamiętać i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie własnych interesów finansowych, aby ustrzec się przed wyżej opisanymi problemami w przyszłości.

Wróć do listy wpisów

Kontakt

Porozmawiajmy, jak mogę
pomóc w Twojej sprawie.