Kara ograniczenia wolności

20 października, 2017

Wróć do listy wpisów

Zmiany w przepisach regulujących karę ograniczenia wolności, których w ostatnich dwóch latach dokonywał ustawodawca, stanowią dobry przyczynek by pochylić się nad jej obecnym kształtem. Warto się z nim zapoznać, gdyż po przeformułowaniu filozofii karania, dokonanego nowelizacją z dnia 1 lipca 2015 r. kara ta stała się znacznie popularniejsza i stosowana w przypadkach, w których dawniej stosowano karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Obecne ramy instytucji wyznaczone zostały nowelizacją z 15 kwietnia 2016 r. Nowe uregulowanie łączy cechy pierwotnego, obowiązującego od 1998 r. kształtu instytucji, ze zmianami dokonanymi dnia 1 lipca 2015r. Co najważniejsze ustawodawca wrócił do dwóch tylko postaci w jakich kara może zostać orzeczona. Po pierwsze może one przybrać formę obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Jedyną alternatywą uczyniono potrącenie 10 – 25 % wynagrodzenia za pracę na cel społeczny wskazany przez sąd. Ustawodawca pozostał głuchy na liczne głosy krytyczne, wskazujące, że kara ograniczenia wolności w tej formie jest w istocie grzywną rozłożoną na raty.

prawo karne

Nie jest już zatem dopuszczalne poprzestanie na obciążeniu skazanego jednym z wskazanych w art. 72 obowiązków probacyjnych, ani też nałożenie obowiązku pozostawiania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym przez sąd miejscu przy zastosowaniu systemu dozoru elektronicznego (co nie znaczy, że instytucja ta zniknęła z kodeksu karnego. Zwyczajnie stała się ponownie formą wykonania kary pozbawienia wolności).

Postanowiono wszakże pozostawić granicę długości wykonywania kary, w miejscu do którego przesunięto ją nowelizacją lipcową. Dlatego ograniczenie wolności może być orzekane w wymiarze dwukrotnie dłuższym niż pierwotnie – do 2 lat. Nie powrócił również ustawodawca do możliwości warunkowego zawieszenia kary ograniczenia wolności. Znacznie praktyczne tej uwagi jest jednak znikome, gdyż nawet w okresie gdy zawieszenie było dopuszczalne, sądy decydowały się na taki krok jedynie w ok. 1 na 100 wymierzonych kar.

Wróć do listy wpisów

Kontakt

Porozmawiajmy, jak mogę
pomóc w Twojej sprawie.