Medycyna estetyczna przeżywa aktualnie swój wielki, nieznany dotąd rozkwit. Wciąż słyszymy o nowych metodach, urządzeniach i produktach, które wykorzystywane są przy zabiegach poprawiających wygląd. Popyt na usługi z zakresu medycyny estetycznej jest ogromny. Pacjenci często liczą na spektakularne efekty zabiegów upiększających. Czy zawsze są one do osiągnięcia?!

Spoglądając na medycynę estetyczną z prawniczego zaplecza, trzeba zaznaczyć, że zabiegi z zakresu medycyny estetycznej nie są zabiegami zdrowotnymi sensu stricto. Dlatego też zostały obciążone podatkiem vat, w przeciwieństwie do typowych świadczeń leczniczych, które z tego podatku są zwolnione.

Umowa o leczenie jest umową o należytą staranność. Umowa taka zawarta z lekarzem obliguje go do zachowania najwyższej staranności i dbałości w zakresie udzielonego świadczenia, postępowania zgodnie z zasadami sztuki i aktualnej wiedzy medycznej. Rzecz jasna, bez względu na to czy lekarz działa w ramach usług komercyjnych czy też finansowanych ze środków publicznych. Zakres jego staranności powinien być taki sam. Dlatego też w zakresie świadczeń leczniczych stosujemy w drodze analogi przepisy dot. umowy zlecenia. Lekarz nie może być rozliczany z efektu, albowiem często takie założenie byłoby niemożliwe do osiągnięcia np. w przypadku pacjentów onkologicznych.

Umowa o poprawę, polepszenie czy zmianę wyglądu jest typową umową o dzieło, jej zadaniem jest bowiem zrealizowanie określonego efektu. Lekarz medycyny estetycznej rozliczany jest za efekt, a nie wyłącznie należytą staranność. Dlatego tak ważne są prawidłowo skonstruowane umowy na wykonanie zabiegu z zakresu medycyny estetycznej. Powinny one wskazywać jaki efekt dokładnie ma zostać osiągnięty poprzez zabieg. Niezwykle ważnym dokumentem będzie tu również zgoda na wykonanie zabiegu, która również powinna zawierać zapisy o tym jaki efekt można uzyskać, a jakiego nie zdoła się osiągnąć np. z powodu wieku pacjenta, jego stylu życia, nałogów itp.

Ja osobiście zalecam następujący zapis w zgodach na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej:

„Poinformowano mnie, że efekty zabiegu uzależnione są m.in. od wieku, stanu skóry, predyspozycji indywidualnych w tym genetycznych, gospodarki hormonalnej, prowadzonego trybu życia, stosowania używek takich jak alkohol i papierosy, jak również przestrzeganie terminów między zabiegami”.

Karolina Seidel