Czy gabinet może odmówić wydania dokumentacji zabiegowej?

15 listopada, 2021

Wróć do listy wpisów

W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie spotkałam się z sytuacja w której gabinet kosmetyczny czy też gabinet medycyny estetycznej         odmówił wydania swojej klientce dokumentacji zabiegowej twierdząc, że stanowi ona ich własność. Później, gabinet szedł po rozum do głowy i  oznajmił że udostępni dokumentacje ale tylko część i to po pisemnym wniosku. Kiedy już zdecydował się ją udostępnić, po kilku tygodniach, to karty nie były ponumerowane i chronologicznie ułożone, a treść zapisów nie była czytelna. Niepotrzebna przepychanka, a obowiązek wydania dokumentacji jest bezdyskusyjny.

Zacznijmy od wyjaśnienia fundamentalnych kwestii i podłoża problemu.

Udokumentowanie przebiegu zabiegu medycznego, użytych podczas niego metod, podanych leków i występujących objawów niepożądanych jest kluczowym elementem świadczeń zdrowotnych. Prowadzenie dokumentacji medycznej jest obligatoryjne, a każdy pacjent ma do niej nieograniczony dostęp. Pozwala ona na chronologiczne odtworzenie udzielanych świadczeń medycznych, przyjętych preparatów, weryfikację stanu zdrowia pacjenta oraz postawienie diagnozy na podstawie historii choroby. Prowadzenie dokumentacji przez podmioty medyczne jest kwestią bezsprzeczną i nie budzi żadnych wątpliwości. Jak jednak sytuacja wygląda w przypadku podmiotów, które nie są uznawane za medyczne, ale świadczą usługi kosmetyczne i zabiegi z zakresu medycyny estetycznej?

Niewątpliwie, zabiegi podczas których używane są preparaty wszczepiane czy też wstrzykiwane pod skórę, powinny być udokumentowane w karcie zabiegu. Już w podstawie programu szkół kosmetycznych wskazana jest kompetencja kształcenia, która wskazuje na umiejętność prowadzenia dokumentacji gabinetowej. W gabinetach kosmetycznych i gabinetach medycyny estetycznej nie powinno naruszać się schematu składającego się z czterech kroków: przeprowadzenie wywiadu – udzielenie informacji – uzyskanie zgodny i wykonanie zabiegu. Wszystkie z działań powinny być udokumentowane w formie pisemnej.

Należy pamiętać, że pacjent posiada prawo do dokumentacji medycznej, a klient do karty zabiegów kosmetycznych, która jest sporządzona w sposób:

  • Chronologiczny i uporządkowany;
  • Czytelny – jeśli dokumentacja jest sporządzona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nią, pacjent/klient ma prawo do uzyskania czytelnej dokumentacji;
  • Zawierający dane pacjent/klient oraz placówki wykonującej zabieg lub udzielającej świadczenie medyczne;
  • Zawierająca dokładny opis przebiegu świadczenia medycznego/zabiegu kosmetycznego w tym wskazanie metod zastosowanych podczas zabiegu oraz rodzaju i dawki podanych preparatów, a także występujących reakcji niepożądanych;
  • Zawierający datę sporządzenia dokumentacji i podpis osoby udzielającej świadczenia/wykonującej zabieg.

Klientowi gabinetu kosmetycznego powinna być zatem udostępniona pełna, czytelna, chronologicznie ułożona dokumentacja zabiegowa. Gabinet ma obowiązek zrobić to niezwłocznie (przyjmuje się termin 7 dniowy) na wniosek klienta czy to ustny czy pisemny.

Wróć do listy wpisów

Kontakt

Porozmawiajmy, jak mogę
pomóc w Twojej sprawie.