Prawo spadkowe

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi stwierdzenia nabycia spadku oraz odrzucenia spadku, tak by w sposób prawidłowy zabezpieczyć Klientów przed dziedziczeniem długów spadkowych.

W sprawach spadkowych istotnymi zagadnieniami, które są poruszane w toku postępowania sądowego, jest dziedziczenie ustawowe oraz ważność sporządzonego testamentu przez testatora. Często pojawiają się problemy związane z obalaniem testamentu, niegodnością dziedziczenia oraz kwestionowaniem wydziedziczenia testamentowego.

Kolejnym krokiem po stwierdzeniu nabycia spadku jest dział spadku. W razie braku zgody spadkobierców co do jego działu, postępowanie takie może okazać się skomplikowane i wymagające czasu. Sąd często korzysta w postępowaniach spadkowych z pomocy biegłych sądowych rzeczoznawców wyceniających poszczególne składniki majątku spadkowego.

Zstępni spadkodawcy (spadkobiercy) pominięci w testamencie mogą domagać się zapłaty zachowku od spadkobierców ustawowych. Istotne jest przy tym, iż nawet zstępni wydziedziczonego mogą dochodzić uprawnień z tytułu zachowku.

Kancelaria Adwokacka
adw. Karolina Seidel
ul. Saska 7E,
03-968 Warszawa

+48 511 098 052
biuro@adwokat-seidel.pl