Prawo rodzinne

Udzielamy skutecznej pomocy prawnej w sprawach alimentacyjnych, ich podwyższenia i obniżenia, jak również uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Prowadzimy również sprawy o zobowiązanie do przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny tego z małżonków, który nie czyni tego w sposób właściwy.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa.

W zakresie naszych usług są również sprawy dotyczących uregulowania kontaktów z dzieckiem. Szczególnie istotne są tutaj nasze umiejętności negocjacyjne i właściwe wykorzystanie siły argumentów jaką dysponujemy. Bardzo często w zakresie tego typu spraw wypracowujemy dla naszych Klientów bardzo korzystne warunki ugody, a następnie udzielamy wsparcia poprzez prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania zawartej ugody.

Prowadzimy również sprawy dotyczące przysposobienia, w tym przysposobienia małoletnich obywateli naszego kraju przez obcokrajowców.

Świadczymy również pomoc prawną w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienie częściowego i całkowitego oraz ustanowienia kurateli i opieki.

Kancelaria Adwokacka
adw. Karolina Seidel
ul. Saska 7E,
03-968 Warszawa

+48 511 098 052
biuro@adwokat-seidel.pl