Prawo karne wykonawcze

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obrony skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, w szczególności w sprawach dotyczących odroczenia wykonania orzeczonej kary, przerwy w wykonaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary.

Prowadzimy sprawy dotyczące wykonania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Kancelaria Adwokacka
adw. Karolina Seidel
ul. Saska 7E,
03-968 Warszawa

+48 511 098 052
biuro@adwokat-seidel.pl