Błędy okołoporodowe

Prowadzimy bardzo trudne i złożone procesy związane z błędami przy porodzie. Do spraw tych podchodzimy z najwyższą starannością, poświęcamy czas i skrupulatnie analizujemy dokumentację medyczną. Roszczenia związane z błędem lekarskim przy porodzie w zależności od skali zaniedbania rozpoznawane są zarówno przez organy ścigania – prokuraturę (w najcięższych przypadkach narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo nieumyślnego spowodowania śmierci), przez sąd powszechny, jak również przez Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Często istnieje potrzeba występowania również przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Rzecznikiem Praw Pacjenta. Kancelaria reprezentuje strony przed wszystkimi wyżej wskazanymi podmiotami.

Kancelaria Adwokacka
adw. Karolina Seidel
ul. Saska 7E,
03-968 Warszawa

+48 511 098 052
biuro@adwokat-seidel.pl